[جهنم اعمال

:: [جهنم اعمال

بسم الله الرحمن الرحیم

ای عزیز ،از خدای تبارک و تعالی در هر آن استعانت بجوی واستعاثه کن در درگاه معبود ،وبا عجز والحاح عرض کن:بار الها ،شیطان دشمن بزرگی است که طمع بر انبیا و اولیا بزرگ تو داشته و دارد ، تو خودت با این بنده ضعیف گرفتار امانی و اوهام باطله و خیالات و خرافات عاطله همراهی کن که بتواند از عهده این دشمن قوی برآید ،و در این میدان جنگ با این دشمن قوی که سعادت وانسانیت مرا تهدید می کند تو خودت با من همراهی فرما که بتوانم جنود او را از مملکت خاص تو خارج کنم و دست این غاصب را از خانه مختص به تو کوتاه نمایم.

تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر آنها را شنیدی و قیاس کردی به آتش دنیا و عذاب دنیا ، اشتباه فهمیدی ، آتش این دنیا یک امر عرضی سردی است. عذاب این عالم خیلی سهل و آسان است ، ادراک تو در این عالم ناقص و کوتاه است .همه آتشهای این عالم را جمع کنند روح انسان را نمی تواند بسوزاند آتش آنجا علاوه بر اینکه جسم را می سوزاند روح را می سوزاند ،قلب را ذوب می کند ،فواد را محترق می نماید.

حدیثی شریف از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ، به نقل از شیخ صدوق ،کسی که علما به جلالت قدر می شناسند ،آن کسی است که مورد لطف امام زمان ، علیه السلام (عج ) بوده است.

در بین این که روزی رسول خدا ، صلی الله علیه وآله ، نشسته بود جبرائیل علیه السلام آمد در خدمتش ، در صورتی که افسرده و محزون بود و رنگش متغیر بود . پیغمبر فرمود :ای جبرائیل چرا تو را افسرده و محزون می بینم گفت: ای محمد ،(ص) چرا چنین نباشم در صورتی که امروز گذاشته شد دمهای جهنم . پیغمبر خدا گفت :چه چیزی است دمهای جهنم عرض کرد: همانا خدای تعالی امر فرمود به آتش ، برافروخته شد هزار سال تا سرخ شد .بعد از آن امر فرمود به آن افروخته شد هزار سال تا سفید شد . پس از آن امر فرمود به آن، افروخته شد هزار سال تا سیاه شد و آن سیاه و تاریک است. پس اگر یک حلقه از زنجیری که بلندی آن هفتاد ذراع است گذاشته شود بر دنیا ، هرآینه آب می شود دنیا از حرارت آن. و اگر قطره ی از زقوم و ضریع آن بچکددر آبهای اهل دنیا ، همه می میرند از گنده آن. پس گریه کرد رسول خدا ، صلی الله وآله و جبرائیل علیه السلام گریان شد .پس خدا تعالی به سوی آنها فرشته ای ، عرض کرد: خدای شما سلام می رساند به شما و می فرماید من ایمن کردم شما دو تن را از اینکه گناهی کنید که عذاب کنم شما را به واسطه آن.

ادامه مطلب
منبع : حدیث عشق[جهنم اعمال
برچسب ها : علیه ,فرمود ,عذاب ,الله ,تعالی ,جهنم ,علیه السلام ,دمهای جهنم ,جبرائیل علیه ,الله علیه ,علیه وآله

ارزش جهاد در راه خدا

:: ارزش جهاد در راه خدا

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از ستایش پروردگار ،همانا جهاد در راه خدا، دری از درهای بهشت است ،که خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد ، لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند است، کسی که جهاد راه ناخوشایند دانسته و ترک کند ، خدا لباس ذلت وخواری بر او می پوشاند و دچار بلا ومصیبت می کند و کوچک وزلیل می گردد.دل او در پرده گمراهی مانده و حق از او روی بر می گرداند ،به جهت ترک جهاد،به خواری محکوم واز عدالت محروم است .

چشم دشمن ، برای حمله شما خواب ندارد ،ولی شما در غفلت به سر می برید (گویا سخنان امام علی علیه السلام اشاره به همه دورها بود ، و در مورد جهادچه علمی و فرهنگی باشد و چه جهاد رزمی ) به خدا سوگند ! شکست برای کسانی است که دست از یاری یکدیگر می کشند .سوگند به خدا ! اگر جنگ سخت در گیر شود و حرارت وسوزش مرگ شما را دربر گیرد ، از اطراف فرزند ابو طالب همانند جدا شدن سر از تن ، جدا و پراکنده می شوید.به خدا سوگند ! آن که دشمن را بر جان خویش مسلط گرداند تا گوشتش را بخورد، واستخوهنش را بشکند ، وپوستش را جدا سازد، عجز و ناتوانی اش بسیار بزرگ وقلب او کوچک وضعیف است. تو اگر می خواهی اینگونه باش ،اما من به خدا سوگند !از پای ننشینم و قبل از آن که دشمن فرصت یابد باشمشیر آب دیده چنان ضربه ای بر پیکر او سازم که ریزهای استخوان سرش پراکنده شود و بازوها و قدمهایش جدا گردد و از آن پس خدا هر چه را خواهد انجام دهی. بدانید که تقدیر های الهی چون قطرات باران از آسمان بهسوی انسانها فرود می آید و بهره ی هر کسی ، کم و زیاد به او می رسد .پس اگر یکی از شما برای برادر خود ،برتری در مال و همسر و نیروی بدنی مشاهده کند ، مبادا فریب خورده و حسادت کند .

ادامه مطلب
منبع : حدیث عشقارزش جهاد در راه خدا
برچسب ها : جهاد ,سوگند ,دشمن

نشانه های رحمت الهی

:: نشانه های رحمت الهی

بسم الله الرحمن الرحیم

بدان خدای که گنج های آسمان و زمین در دست اوست ، به تو اجازه در خواست داده ، و اجابت آن را به عهده گرفته است . تو را فرمان داده که از او بخواهی تا عطا کند ،در خواست رحمت کنی تا ببخشاید و خداوند بین خودش کسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند ، و تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه ای پناه ببری ، و در صورت ارتکاب گناه در توبه را مسدود نکرده ، ودر کیفر تو شتاب نداشته ، ودر توبه وبازگشت ، بر تو عیب نگرفته است.

در آنجا که رسوای سزاوار توست، رسوا نساخته ، و برای بازگشت به خویش شرایط سنگینی مطرح نکرده است . در گناهان تو را به محاکمه نکشیده ، و از رحمت خویش نا امیدت نکرده ، بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکی شمرده است .هر گناه تو را یکی ، و هر نیکی تو را ده به حساب آورده ، و راه بازگشت و توبه را به روی تو گشوده است . هر گاه او را بخوانی ، ندایت را می شنود ، و چون با او راز دل گویی راز تو را می داند . پس حاجت خود را با او بگوی ، و آنچه را در دل داری نزد او باز گوی ، غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن تا غمهای تو را بر طرف کند و در مشکلات تو را یاری رساند.

ادامه مطلب
منبع : حدیث عشقنشانه های رحمت الهی
برچسب ها : نکرده ,توبه ,رحمت

پیام مردگان

:: پیام مردگان

بسم الله الرحمن الرحیم

آه ! زمین چه اجساد عزیز و خوش سیمایی را که با غذاهای لذیذ و رنگین زندگی کردند و در آغوش نعمت ها پرورانده شدند ، به کام خویش فرو برد.

آنان که می خواستند با شادی ، غم ها را از دل بیرون کنند و به هنگام مصیبت با سرگرمی ها ،صفای عیش خود را بر هم نزنند دنیا می خندید ، ودر سایه خوشگذرانی غفلت زا بی خبر بودند که روزگار با خارهای مصیبت زا آنها را در هم کوبید و گذشت روزگار ، توانایی شان را گرفت .از نزدیک به آنها نظر دوخت، و غم و اندوهی که انتظارش را نداشتند آنان را فرا گرفت . چه مطالب مهمی را می بایست بگوید که زبان از گفتن آنها بازماند فو جه سخنان درد ناکی را از شخص بزرگی که احترامش را نگه می داشت ، یا خرد سالی که به او ترحم می کرد ، می شنید و خود را به کری می رد همانا مرگ سختی هایی دارد که هراس انگیز ووصف ناشدنی است ، و برتر از آن است که عقل های اهل دنیا آن را درک کند .

چهرهای زیبا ،پژمرده و بدن های ناز پرورده پوسیده شده ،و بر اندام خود لباس کهنگی پوشانده ایم و تنگی قبر ،ما را در فشار گرفته ،وحشت و ترس را از یکدیگر به ارث برده ایم ،خانه های خاموش قبر بر ما فرو ریخته ،و زیبای اندام ما را نابود و نشانه های چهر های ما را دگرگون کرده است . اقامت ما در این خانه های وحشت زا طولانی است ،نه از مشکلات رهای یافته و نه از تنگی قبر گشایشی فراهم شد.

ادامه مطلب
منبع : حدیث عشقپیام مردگان
برچسب ها :

مردم کسی را انتخاب کنند که خود را سپر بلای مشکلات کند

:: مردم کسی را انتخاب کنند که خود را سپر بلای مشکلات کند

مسئولین باید در دفاع از اسلام محکمتر از همیشه با تمام توان در مقابل تجاوز نظامی ،سیاسی و فرهنگی جهان خواران بایستند چرا که امروز دنیای استکبار خصوصا" غرب خطر رشد اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله وسلم را علیه منافع نامشروع خود درک کرده است .                           مسئولین باید عدالت اسلامی را در این مملکت برقرار کنند ،اساس کار یک جمهوری اسلامی تامین استقلال مملکت و آزادی ملت ها و مبارزه و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینه های ااقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیار های اسلامی اصلاحات لازم را به عمل آورد که این اصلاحات با مشارکت همه مردم خواهد بود و هدفش قبل از هر چیزی از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع شده اند .                  مسئولین محترم ما عدالت اسلامی را می خواهیم,عدالتی بر گرفته از عدالت مولایمان امیر المومنین علیه السلام ،تو جه به مردم را حفظ کنید،خودتان را خدمتگذار بدانید به بندگان خدا ،بزرگی نفروشید     خداوند دار آخرت را برای کسانی قرار داده که به مردم نه علوی کنند نه فساد بکنند.

ادامه مطلب
منبع : حدیث عشقمردم کسی را انتخاب کنند که خود را سپر بلای مشکلات کند
برچسب ها : مردم ,اسلامی ,عدالت ,علیه ,مسئولین ,عدالت اسلامی ,مسئولین باید

متن وصیتنامه امیرالمومنین علی علیه السلام

:: متن وصیتنامه امیرالمومنین علی علیه السلام

                                  بسم الله الرحمن الرحیم          

                                                     این است آنچه علی بن ابی طالب به آن وصیت نموده است :           وصیت می کند که شهادت می دهد به این که خدایی جز الله نیست یکی است و شریکی ندارد و محمد بنده خدا و پیامبر اوست که او را به هدایت دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غالب کند اگر چه مشرکین را خوش نیاید نمازم ،عبادتم ،زندگی و مرگم برای خداوند رب العالمین است که شریکی ندارد به این مطلب دستور داده شده ام و من از تسلیم شدگانم. سپس ای حسن تو را و همه فرزندان و اهل بیتم را و هر کس از مومنین را که این نوشته من به او می رسد به تقوای خداوند پروردگارتان وصیت می کنم . از این دنیا نروید مگر آنکه اسلام را پذیرفته باشید .همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید .من از پیامبر (ص)شنیدم می فرمود :اصلاح بین افراد بهتر از نماز وروزه بسیار است ،وکینه و فساد بین افراد زایل کننده دین است ،و قوتی جز با کمک خداوند نیست.صله رحم ،ایتام ،قرآن همسایگان به فامیل خود توجه کنید وبا آنها ارتباط داشته باشید تا خداوند حساب را بر شما آسان کند.خدا را خدارا درباره ایتام در نظر بگیرید دهان آنان را تغییر ندهید(غذای آنان در اثر بی سرپرستی تغییر نکند) و آن عده از یتیمان که نزد شما هستند ضایع نشود .از پیامبر (ص) شنیدم که فرمود :هر کس مخارج یتیمی را به عهده بگیرد تا او مستغنی  شود خداوند در مقابل آن بهشت را بر او واجب می کند همان طور که به خورنده مال یتیم آتش را واجب می نماید.                                                                     خدا را خدا را در باره قرآن در نظر بگیرید .در عمل به آن دیگران از شما سبقت نگیرند.خدا را خدا را درباره همسایگان در نظر بگیرید . که پیامبر (ص)در باره آنان سفارش کرده است. حج،نماز ،زکات، روزه، فقهاء، جهاد     خدا را خدا را در باره خانه پروردگارتان در نظر بگیرید. تا زنده هستید از شما خالی نماند .که اگر خانه خدا ترک شود به شما مهلت داده نمی شود (یعنی عذاب و بلایی بر شما نازل می شود )و کمترین چیزی که قاصد بیت الله با آن  بر می گردد آن است که گناهان او آمرزیده می شود .خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره نماز ،که بهترین عمل و ستون دین است .خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره ماه رمضان،که روزه آن از آتش است.         خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره زکات،که غضب پروردگارتان را خاموش می کند.خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره فقرا و بیچارگان، با آنان در زندگی خود شریک شوید .خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره جهاد در راه او با اموال وجان هایتان .در راه خدا دو نفر جهاد می کنند :امام هدایت ،و مطیع او که به هدایت او اقتدا می کند.       خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره فرزندان پیامبرتان. در بین شما مورد ظلم قرار نگیرند در حالی که قدرت بر دفاع از آنان را داشته باشید.خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره آن دسته از اصحاب پیامبرتان که بدعتی ایجاد نکرده اند و بدعت گذاری را پناه نداده اند . پیامبر (ص)در باره آنان سفارش کرده است،و بدعت گذار از آنان و از غیر آنان و پناه دهنده بدعتگزار را لعنت کرده است.                      زنان، امر به معروف ، نیکی به یکدیگر                                                                              خدا را خدا را در باره زنان و غلامان وکنیزان در نظر بگیرید .در راه خدا از ملامت سرزنش کننده ای نترسد تا خدا شما را کفایت کند ،و با مردم سخن نیک بگویید همان طور که خدا به شما دستور داده است.                                                                                                          امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید ،تا در نتیجه خداوند امور را به دست اشرارتان بسپارد،و دعای کنید ولی اجابت نکند.                                                                                      پسرانم،بر شما باد بر ارتباط و بخشش و نیکی نسبت به یکدیگر .از نفاق و قطع ارتباط و قهر با یکدیگر و تفرقه بپرهیزید . در نیکی و تقوی یکدیگر را کمک کنید و بر گناه و دشمنی ،یکدیگر را یاری ندهید .تقوای خدا را پیشه کنید که عذاب خداوند شدید است.    خدا حافظی امیر المومنین علیه السلام                                     خداوند شما اهل بیت را حفظ کند،و فرزندانتان را در میان شما حفظ نماید .شما را به خدا می سپارم و به و با شما خدا حافظی می کنم .                         سپس امیر المومنین علیه السلام همچنان لا اله الا الله می فرمود تا از دنیا رفت .و این در اولینشب از آخر ماه رمضان یعنی شب بیست و یکم از سال چهلم هجرت بود. منبع،برگرفته از کتاب اسرار آل محمد ترجمه کتاب سلیم بن قیس هلالی ،اولین کتاب حدیثی و تاریخی از قرن اول اسلام و از کتابهای بسیار معتبر شیعی.اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید و مجید.منبع : حدیث عشقمتن وصیتنامه امیرالمومنین علی علیه السلام
برچسب ها : بگیرید ,آنان ,خداوند ,پیامبر ,باره ,الله ,بگیرید درباره ,علیه السلام ,امیر المومنین ,المومنین علیه ,سفارش کرده

آداب حضور قلب در نماز

:: آداب حضور قلب در نماز

آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو                      ناگهانش یافتم با دل نشسته روبه رو         

 از  آداب حضور قلب در نماز عبارت است از این که سالک باید خود را حاضر در محضر حق ببیند و عالم را محضر ربوبیت بداند و خود را از حضار مجلس و مقیم بین ید الله محسوب کند و عظمت حاضر ومحضر را به قلب برساند واهمیت مناجات با حق تعالی و خطر آن را به قلب بفهماند و با تفکر و تدبر قبل از ورود در صلات،قلب را حاضر کند و به او بزرگی مطلب را بفهماند وآن را ملتزم کند به خضوع و خشوع وطمانینه وخشیت و خوف و رجا و مسکنت تا آخر نماز و با قلب مشارطه کند که از این امور مراقبت ومحافظت کند و تفکر وتدبر در احوال بزرگان دین وهادیان سبل کند که برای آنها چه حالاتی دست می داده وآنها چه معامله ای با مالک الملوک می کردند و از احوال امامان معصوم علیه السلام سر مشق اتخاذ کند و واز آن بزرگواران مدد بخواهد .                              افسوس که ما اهل غفلت و سکر طبیعت و مغروران بی مایه در تمام امور دست نشانده شیطان پلید هستیم و هیچ گاه از خواب گران و نسیان بی پایان بیرون نمی آییم .                                  

اکنون در اینجا به بعضی از روایاتی که در رابطه با ائمه علیه السلام  در باب نماز وارد است ذکر می کنیم    علی بن الحسین علیه السلام وقتی به نماز می ایستاد رنگش دگر گون می شد و چون به سجده می رفت سر بر نمی داشت تا آنکه عرق از وی می ریخت .                                                               

امام حسین علیه السلام: نماز به کمال نرسد مگر برای کسی که طهارتی همه جانبه و تمامیتی رسا داشته باشد و حق آن را کامل ادا کند و از وسوسه و انحراف به دور باشد ،خدای را بشناسد و برای  او خشوع نماید وثابت ورزد در حالی که میان نومیدی و امید ،شکیبای و بی تابی ایستاده باشد.

ادامه مطلب
منبع : حدیث عشقآداب حضور قلب در نماز
برچسب ها : نماز ,علیه ,السلام ,حاضر ,علیه السلام ,آداب حضور

در آداب قلبیه نماز

:: در آداب قلبیه نماز

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست           عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست (سعدی)                       آنان که مجذوب جمال جمیل و عاشق ودلباخته حسن ازلند واز جام محبت سر مست واز پیمانه الست بی خود از هر دو جهان رسته وچشم از اقالیم وجود بسته وبه عز قدس جمال الله پیوسته اند برای آنها دوام حضور است ولحظه ای از ذکر وفکر ومشاهدت و مراقبت مهجور نیستند.و آنان که اصحاب معارف وارباب فضایل وشریف النفس و کریم الطینته اند ،چیزی را به مناجات حق اختیار نکنند و از خلوت ومناجات حق او را طالبند و عز وشرف وفضیلت ومعرفت را همه در تذکر ومناجات با حق دانند. ای عریز،تو نیز به قدر میسور ومقدار این وقت مناجات را غنیمت شمار وبه آداب قلبیه آن قیام کن ،و به قلب خود بفهمان که مایه حیات ابدی و سر چشمه ی فضائل نفسانیه وراس الکمال کرامات متناهیه به مراودت و موانست با حق است و مناجات با او خصوصا"نماز که معجون روحانی ساخته شده با دست جمال و جلال حق است از اوقات آن حتی الامکان محافظت کن .اوقات فضیلت آن را انتخاب کن که در آن نورانیتی است که در دیگر اوقات نیست و اشتغالات قلبیه خود را در آن اوقات کم کن بلکه قطع کن و نماز را با امور دیگر مزاحم قرار مده تا بتوانی قلب را راحت وحاضر کنی .

ادامه مطلب
منبع : حدیث عشقدر آداب قلبیه نماز
برچسب ها : اوقات ,نماز ,قلبیه ,مناجات ,جمال ,جهان ,آداب قلبیه

خورشید ولایت

:: خورشید ولایت

ای جلوهای دنیا، ای زیباترین پر جاذبه ها، ای هوس هایی که قویترین انسان ها را به دام خود می کشید بروید کس دیگری غیر علی را فریب دهید علی بزرگ تر و بالاتر وقوی تر از این حرفهاست.این جملات از امیرالمومنین علیه السلام که در فضای افرینش و فضای زندگی انسان همچنان پر طنین است.امام علی علیه السلام  جهادش برای بر پا داشتن و به پا داشتن خیمه حق و باطل بود.در همین راه هم به شهادت رسید در باره ی آن حضرت گفته اند علی را عدلش به خاک و خون غلتاند. اگر امیر المومنین می خواست عدالت را رعایت نکند و ملاحظه کاری بکند شان و مقام و شخصیت خودش را به مصالح دنیای اسلام ترجیح بدهد موفق ترین و قدرتمندترین خلفا می شد وهیچ معارضی پیدا نمی کرد اما امیر المومنین شاخص حق و باطل است ولذا واقعا میزان الحق است .اقتدار آن حضرت عبارت از قدرت او در اراده پولادینش در عزم راسخش در اداره مشکل ترین عرصه های نظامی در هدایت فکرها به سوی عالی ترین مفاهیم اسلامی وانسانی است .تربیت انسان های بزرگ از قبیل مالک اشتر عمار وابن عباس ومحمد ابی بکر و دیگران و ایجاد یک جریان بی نظیر در تاریخ بشر است.وجود امیر المومنین از جهات متعدد و در شرایط گوناگون برای همه نسل های بشر یک درس جاودانه و فراموش نشدنی است چه در عمل فردی و شخصی چه در محراب عبادت چه در مناجاتش چه در زهدش وچه در محو ر فنا شدن در یاد خداوند متعال وچه در مبارزه با انگیزه های نفسانی ومادی یک الگوی بی نظیر در جهان اسلام است .ما شیعه ایمه اطهار علیه السلام هستیم ایمه اطهار اکثرا کشته شدند تا مکتبشان محفوظ بماند ما که خودمان را امت پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله می دانیم وشیعه ایمه معصومین باید ببینیم که انها در مدت زندگی شان برای اسلام چه ناروایی های وگرفتاریهای را تحمل کردند و برخوردشان با جبهه باطل چگونه بود. حکومتی که امروز در دست ماست آرزوی هزار ساله مومنان بالله بوده است .امامان همه در این خط حرکت کردند که حاکمیت خداوند متعال را حاکمیت قانون الهی را بر جامعه ها حکومت بدهند .و تلاش شده است جهاد شده زجر ها کشیده شده و زندان ها وشهادت های پر بار در این راه تحمل شده است.

از بیانات گوهر بار رهبر عزیز:

امروز فرصت را شما پیدا کرده اید همچنان که بنی اسراییل پس از قرن ها این فرصت را در زمان سلیمان پیغمبر و داوود پیغمبر پیدا کردند. انچه را که دارید ای امت مسلمان، ای ملت قهرمان و مبارزه ایران قدر بدانید و نگاه دارید انشاالله این حکومت  به حکومت حضرت ولی عصر مهدی موعود صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف منتهی بشود. پروردگارا به محمد وال محمد تو را سوگند می دهیم دل های ما را با یاد امام علیه السلام همواره با طراوت بدار و چشم های ما را به جمال ولی عصر منور بگردان.                                                       

منبع : حدیث عشقخورشید ولایت
برچسب ها : علیه ,اسلام ,پیدا ,پیغمبر ,المومنین ,ایمه ,علیه السلام ,امیر المومنین ,ایمه اطهار ,خداوند متعال

نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌

:: نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌

درد مشترک ما و شما است»


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نامه‌ای به عموم جوانان در کشورهای غربی، حوادث تلخ تروریستی فرانسه را زمینه‌ای برای همفکری خواندند و با برشمردن نمونه‌های دردناکی از «آثار تروریسم مورد حمایت برخی قدرت‌های بزرگ در دنیای اسلام، پشتیبانی از تروریسم دولتی اسرائیل و لشکرکشی‌های خسارت‌آفرین سالهای اخیر به دنیای اسلام»، خطاب به جوانان خاطرنشان کردند: من از شما جوانان میخواهم که بر مبنای یک شناخت درست و با ژرف‌بینی و استفاده از تجربه‌های ناگوار، بنیانهای یک تعامل صحیح و شرافتمندانه را با جهان اسلام پی‌ریزی کنید. متن نامه‌ی رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
به عموم جوانان در کشورهای غربی‌
حوادث تلخی که تروریسم کور در فرانسه رقم زد، بار دیگر مرا به گفتگو با شما جوانان برانگیخت. برای من تأسّف‌بار است که چنین رویدادهایی بستر سخن را بسازد، امّا واقعیّت این است که اگر مسائل دردناک، زمینه‌ای برای چاره‌اندیشی و محملی برای همفکری فراهم نکند، خسارت دوچندان خواهد شد. رنج هر انسانی در هر نقطه از جهان، به‌خودی‌خود برای همنوعان اندوه‌بار است. منظره‌ی کودکی که در برابر دیدگان عزیزانش جان میدهد، مادری که شادی خانواده‌اش به عزا مبدّل میشود، شوهری که پیکر بی‌جان همسرش را شتابان به سویی میبرد، و یا تماشاگری که نمیداند تا لحظاتی دیگر آخرین پرده‌ی نمایش زندگی را خواهد دید، مناظری نیست که عواطف و احساسات انسانی را برنینگیزد. هرکس که از محبّت و انسانیّت بهره‌ای برده باشد، از دیدن این صحنه‌ها متأثّر و متألّم میشود؛ چه در فرانسه رخ دهد، چه در فلسطین و عراق و لبنان و سوریه. قطعاً یک‌ونیم میلیارد مسلمان همین احساس را دارند و از عاملان و مسبّبان این فجایع، منزجر و بیزارند. امّا مسئله این است که رنجهای امروز اگر مایه‌ی ساختن فردایی بهتر و ایمن‌تر نشود، فقط به خاطره‌هایی تلخ و بی‌ثمر فرو خواهد کاست. من ایمان دارم که تنها شما جوانهایید که با درس گرفتن از ناملایمات امروز، قادر خواهید بود راه‌هایی نو برای ساخت آینده بیابید و سدّ بیراهه‌هایی شوید که غرب را به نقطه‌ی کنونی رسانده است.
ادامه مطلب
منبع : حدیث عشقنامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌
برچسب ها : جوانان ,تروریسم ,فرانسه ,کشورهای ,عموم ,عموم جوانان ,کشورهای غربی‌ ,انقلاب اسلامی ,برای همفکری ,زمینه‌ای برای ,رهبر انقلاب اسلامی